Кафедра

Кафедра філософії та політології є однією з функціональних кафедр, що відповідає за соціально-гуманітарну підготовку студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами “бакалавр” і “магістр” за напрямами: економіка і підприємництво; менеджмент; комп’ютерні науки; видавничо-поліграфічна справа; туризм.
Своє головне завдання кафедра вбачає в формуванні у студентів наукового світогляду, високого рівня духовної й політичної культури.
Сьогодні вона забезпечує викладання нормативної дисципліни: “Філософія”.
У якості вибіркових дисциплін кафедра пропонує вивчення дісціплін вільного майнору “Культурології” та "Социально политичні студії" та дисциплін, що входять до складу майнора "Homo economicus у просторі культури і політики" ("Соціальна і культурна антропологія", "Соціально-політичні студії", "Геополітика та геоекономіка", "Ораторське мистецтво") та майнору "Homo faber як символ західної цивілізації" ( "Соціальна і культурна антропологія", “Етнологія”, “Філософії економіки”, “Релігієзнавств"); та маг-майнору - "Філософія економіки" та "Філософія та сучасний діалог ццивілізацій". Згідно вимог Міністерства освіти і науки України для аспірантів та пошукачів викладається окремий курс філософії, значну частку якого становлять проблеми теорії та методології наукового пізнання.
За останнє десятиріччя викладачами кафедри було захищено 9 кандидатських та 1 докторська дисертації з філософських, соціологічних та політичних наук.
Згідно штатного розкладу на кафедрі працює докторів наук, професорів – 2 особи (13 %), кандидатів наук, доцентів – 5 осіб (73%).